Scouts Denderleeuw

Show/hide

lokalenproject

De voorbije jaren bundelden de drie jeugdverenigingen, gelegen aan de Sint-Amandstraat hun krachten om hun huisvesting op lange termijn te borgen. Het betreft hier enerzijds de Scouts en Gidsen van Denderleeuw, die aan 250 aangesloten kinderen en jonge mensen activiteiten aanbieden en anderzijds het jeugdhuis Stam X met zijn meer dan 200 leden. Gedurende tientallen jaren konden deze verenigingen gebruik maken van terreinen aan de Sint-Amandstraat in Denderleeuw die hen ter beschikking gesteld werden door de Paters Kruisheren. Nu deze orde zich stilaan terugtrekt uit Denderleeuw, verkochten zij hun grond aan de Sint-Amandstraat. Het was de uitdrukkelijke wens van de Paters Kruisheren dat deze aankoop bij voorkeur zou gebeuren door de jeugdverenigingen met wie zij zoveel jaren een intense samenwerking opgebouwd hebben. Zij verkochten de percelen dan ook aan een redelijke prijs. Toch oversteeg deze aankoop sterk de financiƫle mogelijkheden van de jeugdverenigingen en gingen zij over tot de oprichting van de VZW SCOUTS, GIDSEN EN STAM X DENDERLEEUW.

Deze VZW zet zich in om fondsen te verwerven om (de afbetaling van) deze aankoop mogelijk te maken. Dit gebeurt enerzijds door het organiseren van financiƫle acties. Anderzijds verkregen wij ook een erkenning voor het ontvangen van fiscaal aftrekbare giften. Met dit project willen wij de zekerheid verwerven dat kinderen en jongeren in hun eigen streek ontspanning kunnen vinden en engagement kunnen opnemen. Wij zullen u dan ook regelmatig op de hoogte houden van initiatieven die deze VZW neemt en rekenen op de steun van al die generaties die deze verenigingen een warm hart toedragen. Zo wordt er een pastaslag georganiseerd, azaleaverkoop,... Aan de andere kant ondersteunt de VZW de jeugdverenigingen ook in het onderhoud van hun lokalen en terreinen. Als u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten die georganiseerd worden in dit kader, of als u zelf uw steentje wil bijdragen, kunt u dit laten weten op dit emailadres: stamscoutsgidsen.denderleeuw@gmail.com U kan natuurlijk ook steeds de groepsleiding van scouts en gidsen of de stamleiding over dit project aanspreken.

Met vriendelijke groeten namens de stuurgroep VZW SCOUTS, GIDSEN, STAM X DENDERLEEUW.

En neem zeker ook eens een kijkje op onze facebook-pagina!